Kursy grupowe

Obecnie prowadzimy kursy grupowe odbywające się w Duszpasterstwie Akademickim „Emaus” w Częstochowie (ul. Kilińskiego 132).

Liczebność grup: min 7 osób – max 15 osób
Koszt: 120 zł za semestr (12 spotkań 60-minutowych)
Prowadzący: Monika Wierzbicka i Domenico Tagliente

Uwaga: do grupy STARTER (od podstaw) można zapisać się na początku każdego semestru (jeśli zbierze się minimalna liczba osób), natomiast do wszystkich pozostałych grup można dołączyć w każdej chwili.

Zajęcia w semestrze zimowym (październik 2019 – luty 2020):

Grupa Starter (od podstaw)

Grupa początkująca (drugi semestr nauki):

Grupa średniozaawansowana niższa

Grupa średniozaawansowana wyższa

 

 

Prowadzimy również kursy języka włoskiego dla firm i instytucji, realizowane na miejscu u klienta. Cena bazowa wynosi 100 PLN/60 min. (dojazd na terenie Częstochowy gratis). Cena może podlegać pewnym zmianom ze względu na m.in. stopień zaawansowania Słuchaczy, cel nauki, szczegółowe pory i miejsce odbywania zajęć, ilość jednostek lekcyjnych w bloku, itp.