Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Usługi oferowane za pośrednictwem strony www.trealberi.com są zarządzane przez firmę „Tre Alberi” Monika Wierzbicka z siedzibą w Częstochowie w Polsce.
 • Niniejsza strona jest własnością firmy „Tre Alberi” Monika Wierzbicka. Wszystkie treści witryny są chronione prawem autorskim. Projekt, teksty, obrazy i zdjęcia na tej stronie są chronione przez międzynarodowe przepisy dotyczące praw własności intelektualnej i nie można ich kopiować ani naśladować w całości ani w części. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej umowie, są zastrzeżone.
 • Ten dokument stanowi umowę między „Tre Alberi” a klientem, który korzysta z usług naszej strony.
 • Usługa jest przeznaczona przede wszystkim dla firm działających w branży poligraficznej (agencje reklamowe, studia graficzne, drukarnie). Jednak na specjalne życzenie możemy również przetwarzać zamówienia dla firm z innych sektorów i klientów prywatnych.
 • „Tre Alberi” gwarantuje, że dane osobowe podane przez użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu przekazywania informacji i materiałów reklamowych lub do wykonania usługi lub realizacji żądanego zamówienia i są traktowane z najwyższą poufnością, zgodnie z postanowieniami art. 13 dekretu ustawodawczego 196/2003.

§ 2. Czas realizacji

 • Zamówienie jest przetwarzane po:
  – wysłaniu zamówienia pocztą elektroniczną,
  – przesłaniu plików,
  – opłaceniu zamówienia.
 • Czas wymagany do realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych. Przez dni robocze rozumiemy dni robocze, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. Czas realizacji może podlegać krótkim opóźnieniom, na które nie ma wpływu firma „Tre Alberi”. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 • „Tre Alberi” wymaga dostarczenia plików, które odpowiadają cechom druku offsetowego.
 • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych plików i gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia, prawo i upoważnienie do zamówienia i upoważnienia „Tre Alberi” do drukowania produktów w jego imieniu.
 • Klient gwarantuje, że pliki są wolne od wirusów i nie uszkadzają komputera ani zainstalowanych na nim programów.
 • „Tre Alberi” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w plikach wydruku. Projekt graficzny jest drukowany w takiej samej formie, w jakiej został dostarczony. „Tre Alberi” nie poprawia plików, chyba że klient wyraźnie tego zażąda (kontrola plików). Wybierając opcję „kontrola plików”, „Tre Alberi” sprawdza, czy plik ma wszystkie cechy wymagane do druku offsetowego.
 • W „sprawdzaniu plików” nie uwzględniono błędów gramatyki / pisowni. „Tre Alberi” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w tekstach.
 • Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt „Tre Alberi”. „Tre Alberi” nie ponosi odpowiedzialności ani za szkody poniesione przez produkty podczas transportu, ani za opóźnienia dostawy kuriera. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania i niezwłocznego zgłoszenia obecności nieprawidłowości. W przypadku oczywistego uszkodzenia opakowania, które może zostać wykryte już w momencie dostawy, Klient musi powiadomić o tym nadawcę w tym samym czasie za pomocą pisemnego umocowania na dokumencie dostawy (DDT) lub dołączonej fakturze.

§ 3. Ceny i płatności

 • Ceny podane na stronie internetowej www.trealberi.com nie zawierają podatku VAT.
 • W momencie składania zamówienia klient wybiera formę płatności:
  – przelew bankowy
  – karta kredytowa (Paypal)

§ 4. Reklamacje

 • Reklamacje należy składać w formie formalnej (w formie pisemnej) w ciągu 10 dni od otrzymania zakupionych produktów.
  „Tre Alberi” poinformuje Cię, jeśli skarga została zaakceptowana i będzie drukować tylko produkty, które mają wady druku z własnej winy.
  Zastrzega sobie prawo, jeśli uzna to za konieczne, aby zażądać wysyłki z kosztami do zapłaty przez Klienta do 50 sztuk przedmiotu przedmiotu roszczenia lub całego towaru.
  Wszelkie rozbieżności w kolorach i formatach wydruku, które znajdziesz, zostaną rozpoznane przez nas tylko wtedy, gdy przesłane do nas pliki będą zgodne z charakterystykami technicznymi wymienionymi w cenniku, a w każdym przypadku tylko w połączeniu z cromalinem (proofem kolorowym). Druk offsetowy akceptuje jego konsekwencje, w tym słabą różnicę kolorów między obrazem na ekranie a wykonanym wydrukiem. Różnice te nie podlegają skargom.
 • We wszystkich innych przypadkach sporów nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie, których nie można rozwiązać kontaktując się z naszym Centrum Obsługi Klienta, właściwym sądem jest sąd w Częstochowie.